Lun yu zhu shu jie jing : 論語註疏解經 :
Ming Jiajing Li Yuanyang Fujian ke, Qianlong 2 nian [1568] chong xiu kan ben.###Jiu hang er shi yi zi, si zhou dan bian, bai kou, wu yu wei, shu kou xia you ke gong, kuang gao 19.4 x 12.7 gong fen.###Ci wei Li Yuanyang ke "shi san jing zhu shu" zhi ling zhong, Ri ren zhuang zhen. qian yin you "ming de guan tu shu zhang", "ming dao guan tu shu zhang", "chong de yuan tu shu zhang", "guan ku xiang ben", "qiu tian fan". jie Ri ren yin.###Double leaves, oriental style, in case.###Zhu lu: Naikaku bunko kanseki bunrui mokuroku.###明嘉靖李元陽福建刻, 隆慶2年[1568]重修刋本.###九行二一字, 四周單邊, 白口, 無魚尾, 書口下有刻工, 框高 19.4 x 12.7公分.###此為李元陽刻"十三經著述"之零種,日人裝禎. 鈐印有"明德館圖書章", "明道館圖書章", "崇德院圖書章", "館庫庠本", "秋田藩". 皆日人印.###著錄: 內閣文庫漢籍分類目錄.
作者相关
主题相关
看过该书的人还在看哪些书